یک صندوق قرض الحسنه 143.000 میلیارد تومان ورودی منابع داشته است