پشتیبانی

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

با بهره گیری از نیرو های My Cash پشتیبانی و خدمات پش از فروش خبره و مجرب در حوزه مهندسی ماشین آلات بانکی، توانایی ارائه خدمات را در اقصی نقاط کشور دارد.

مراحل اعلام خرابی دستگاه های خودپرداز در My Cash به شرح ذیل می باشد.

  1. تماس با شرکت و ثبت و اعلام خرابی.
  2.  هماهنگی با بخش خدمات و پشتیبانی شرکت.
  3. تماس با مشتری و بررسی علت خرابی.
  4. هماهنگی زمان حضور متخصصان شرکت در محل.
  5. تست قطعات بعد از انجام تعمیرات و یا تعویض قطعه.
  6. پرداخت مبالغ جهت دستگاه های خارج گارانتی.