وزیر اقتصاد: شعبه بانکی در سلیمانیه عراق ایجاد می‌شود