نرخ بهره بین بانکی مجددا کاهش یافت/ سود بانکی چند درصد شد؟