مشاوره

مشاور گروه My Cash

سرمایه گذاری بعنوان یکی از تصمیمات اساسی در حوزه کسب و کار است که بواسطه آن اشخاص از طریق خرید خدمات یا کالاهای سرمایه ای، سود و درآمد قابل توجهی کسب می نماید. لذا سرمایه گذاری در بسیاری از حوزه های مالی مورد بحث قرار میگیرد.

یکی از راه های نوین سرمایه گذاری و کسب درآمد در حوزه تجارت الکترونیک خرید دستگاه های خودپرداز توسط اشخاص حقیقی می باشد که از سال 1395 پیشرفت روز افزونی داشته است.

از جمله روش های سرمایه گذاری میتوان به سرمایه گذاری بروی دستگاه های خودپرداز اشاره نمود به گونه ای که علاوه بر حفظ اصل سرمایه نزد فرد سرمایه گذار، فرد مذکور می تواند از سوی حدودا برابر با 10% سرمایه خود از طریق انجام تراکنش های بانکی بهرمند گردد.
شایان ذکر است به دلیل بازگشت اصل سرمایه ظرف مدت کمتر از یک سال این نوع سرمایه گذاری مورد عنایت هموطنان گرامی قرار گرفته است.

با تحلیل بهینه شرایط حال و آینده بازار آماده ارائه My Cash کارشناسان مشاوره سرمایه گذاری اقتصادی متناسب با درخواست و میزان سرمایه متقاضی می باشد.

در جدول نحوه محاسبه سود دستگاه خودپرداز شخصی را از طریق ارائه خدمات بانکی مشاهده می کنید.